Author Archives: eglutan.vn

‘Người ta sợ chết vào tháng 12 âm lịch, càng sợ sinh vào tháng 12 âm lịch’: Vì sao lại nói như vậy?

Thời xưa, có rất nhiều câu nói phổ biến ảnh hưởng đến đời sống và quan điểm của con người, một trong số đó là “Người ta sợ sinh vào tháng mười hai, và cũng sợ chết vào tháng mười hai”. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe câu này rồi, vậy ý ​​nghĩa của […]