BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

Chuyên gia thiết kế nội thất Karim Rashid vừa hợp tác với công ty sản xuất bếp nội thất từ Ý – Scacolini để cho ra mắt bộ kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu. Thiết kế này vô cùng hài hoà và thích hợp cho những ai yêu thích sự sáng tạo và yêu nấu ăn.

eea7255aeb06766e793c71c9b9e22e06 BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

08a3b6685c3b381df9f60a76e47df097 BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

9de20dfec7b54f9cc4a2ffa4cd2c9180 BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

596c860e389fb835249cf7a1feeb39f0 BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

af24f867556792813643ac49e6b550e6 BST kệ bếp và thiết bị phòng ăn với kính màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *