Kết nối không gian trong nhà với kính

Glasoase do Weinor thiết kế đã mang đến sự khác biệt cho mái hiên của từng ngôi nhà khi nó tạo nên một căn phòng bằng kính ở ngoài trời. Căn phòng này được kết nối trực tiếp với gian nhà chính, cho phép mọi người được thỏa thích thả mình vào thiên nhiên tươi đẹp qua lớp kính mà không sợ ảnh hưởng của thời tiết.

c2b0818ae2db85272086e39ad4bc6e8e Kết nối không gian trong nhà với kính

26c9918a617472576038fe3f054313fa Kết nối không gian trong nhà với kính

87399fe7ac7740fee321f0cdfe5901e8 Kết nối không gian trong nhà với kính

a2ac903f1c590051e3e10b9477125ccf Kết nối không gian trong nhà với kính

b93e3240d45180f00fabf1284438d660 Kết nối không gian trong nhà với kính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *