Aqua Sense : Vòi sen theo xu hướng futuristic

Công ty nội thất Gaff vừa tạo ra một dòng thiết bị nhà tắm mới theo xu hướng futuristic mang tên Aqua Sense. Đúng với tên gọi Aqua Sense của mình, mỗi khi tắm dưới những chiếc vòi sen dạng này đảm bảo bạn sẽ tận hưởng được tất cả những gì tinh túy nhất của công nghệ.

fd0d4ffcd71d355f31dff67300d21711 Aqua Sense : Vòi sen theo xu hướng futuristic

4cd704b307d111447c3f09f04b68e4f4 Aqua Sense : Vòi sen theo xu hướng futuristic

409689fe3924e76b05163097a0c80008 Aqua Sense : Vòi sen theo xu hướng futuristic

b9261f51a1ceabcf0891ea634a01e75d Aqua Sense : Vòi sen theo xu hướng futuristic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *