Chiếc Bàn Gỗ “Thú Vị” Của RPR

Được thiết kế bởi đội ngũ của công ty RPR (Rock Paper Robot), “Float Table” là chiếc bàn mang lại cảm giác thú vị khi bạn tác động vào. Được làm từ những khối lập phương có kích thước mỗi cạnh 14cm được nối với nhau bằng hệ thống dây thép mảnh, tạo ảo giác như những khối gỗ lơ lửng trong không khí. Xem bên dưới để xem chiếc bàn hoạt đông thế nào nhé.

fca9001bc6c23a2fcdc780dbea0382b6 Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

8e326d94b308e448db85b2a2939f9fb5 Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

8f3caf1c4dddf7e0359857b8b98872b1 Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

25443b81d73b681c0239b2254d2e9b15 Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

e404066e67c22656ade189b74169400d Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

f64be2e58a6f06e63483d7593665203b Chiếc Bàn Gỗ Thú Vị Của RPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *